நீங்க பெரியா தேவிடியா போல!

நான் காலேஜ் 2 வது ஆண்டு படிக்கிறேன் என் பெயர் சுரேஷ் என் குடும்பம் தேவிடியா ஆன கதையை செல்கிறேன். என் பாட்டி பெயர் சரேஜா வயது 50 இருக்கும் அவளின் முலைகள் கனிகளை போல இருக்கும். எங்க வீட்டு பக்கது காரி சாந்தி முலை பித்திங்கி கொண்டு இருக்கும் ஜக்கட் hook பிந்து விடுவது போல இருக்கும். ஓரு நாள் அவள் இழவுக்கு சொன்று விட்டு குளித்தாள்.

அபொலுது அவல் முலைகல் பந்து போன்று இருந்தது அதை பாருது என்னகு ஆசை வந்தது அதனை நினைது தினம் கை அடிதென். பின் ஒரு நாளைக்கு அவல் உரன்கும் போது அவல் சுத்தை அலுத ஆசை வந்தது அபொலுது அவலை எலுபுவது போல ஆதினென். கொலு கொலு வெட்ரு இருந்தது மெலும் ஆசை வந்தது அபொலுது சில நால் அவல் வேலைக்கு சென்று விது, தினமும் late ஆக வந்தால் நான் கவனிதென். பிரகு ஒரு நால் நான் வெலியெ சென்று விதென் நான் வர இரவு அகிவுடும் என்று சொன்னேன்.

அந்த வேலை சிகுரம் முடிந்து விததால் வீடு திரும்புனென்ன் அபொலுது அவல் வெர ஒருவனுடன் ஓத்து கொண்டு இருந்தால். நான் அவல் ஒததை பாத்து வியந்தேன் பின் அவன் வெளியே வந்தான் அபொலுது நான் பார்பதை பார்து விட்டு சென்றன். பின் நான் உல்லெய் சென்றென் அபொலுது. அவல் ஆடை இன்றி கலைபில் படுது இருந்தால் நான் பொய் பார்தென்.

அவல் திகைபில இருந்தால் பின் நான் அவலிடம் சென்றென் அவல் என்னை பக்கத்தில் படுக்கவைதால் பின் அவல் முலை யை பார்த்தென் அவல் “ஆசைய இருக்கா ?”

நான் ஆமா என்று கூறினேன். உடனே என் கைகலை பிடிது அவல் முலை மெல் வைதால் அது பஞ்சு போன்று இருந்தது நான் அதை போட்டு புசைந்தென். அவலின் புண்டய்க்கு கையை நகர்தினென் பல பெர் போட்ட புண்டய் மாதிரி இருந்தது அவல் என் சுன்னி பிடிது இலுது “நல்ல கம்பு மாதிரி இருன்குனு சொன்னா” என்னகு புரிப்பு அடைந்த்து பின் என் சுன்னி எடுது சொருகினென். அவலை நிர்கவைது என் சுன்னியை விட்டென் அவ்ல் முனகினல் அவலின் முலை பிடுது பிசந்தி கொண்டே ஓத்தேன்.

அபொலுது தான் சொர்கதை பர்ததி போல இருந்தது. அவல் “ஹஹ்ஹஹ்ஹ அம்மா ஐயோ. ஹஹ்ஹஹ்ஹ ” என்று முனகினல் அது எனகு மிகவுன் பிடிது இருந்தது. இனுன் வெகம ஓக்க முனகல் அதுகம் ஆனத்து எஙல் வீடு சுற்றி நெருய பேரு இருபார்கல் அதனல அவல் வாய் அடைதென் பின்ன அவல் என் மெல் எரினால். ஒக்க ஆரம்பிதல் “ஹஹ்ஹஹ ஸஸ்ஸஸ்ஸஸ” என்று பாம்பை போல சதம் விட்டல்.

பின் அவல் முலை சப்ப அவல் என் புலை சப்பினல் என் காமம் தலைக்கு எரியது பின் அவல்லை கிலே தல்லி ஓக்க ஆரம்பிதென். வெகமக குத்த சொன்னால் வெகமக குத்த கம்மத்தில் கதரினல் பின் என்னகு கஞ்சி வர்து என்றென். அவல் உல்யெ விடுவிடு என்றல் ஒரு 10 வினாடிகல் சொர்கம் தான்.

ஒரு அரை மணி நேரம் கலித்தி பக்கது வீடு சாந்தி வந்தல். என்ன சத்பம் என்று கேதன் நான் எது தெரியாமல் படிதென். பின் அவல் என்னகு சொர்கம் கட்டியவல் ஆன என் பாட்டியிடம் கேட்டல் அவல் இரு வரென் என்று சொன்னல் இருவரும் வீடின் பின்புரம் செட்ரார்கல் சாந்தி பேரன் கிட்ட வேலைய என்ரு கேட்டால் என் பாட்டி வெட்கதுடன் ஆம் என்றால்.

சாந்தி : ” என் என்ன கூபிடல என் புருஷன் பத்தி தான் தெரியும்ல” என்றல் என்னகு சந்தோசம் தாங்க வில்லை என் பாட்டி:” இன்னைகு நய்ட் பன்லாம் “என்றல்.

நான் கேட்டு பூரிப்பு அடைந்தென். இரவு வந்தது என் பட்டி சாந்தி விட்டுக்கு சென்றால் அவலை அலைத்து வந்தால் பின் பாட்டி உள்ளே சமையல் செய சென்றால்.

சாந்தியின் முலை மிக பெருயது வந்து என் பக்கம் அமர்ந்தால் பின் என் படிபை பட்ரி கேட்டால் அப்படியே என் trouser குல் கையை விட்டால் என் சுன்னி பெரிய அளவு வந்தது. அவல் அப்படியே வாய்க்கு கொண்டு சென்றால் அவல்ன் கைகால் ஜக்கட்டை கழற்றினாள் புரகு நான் சுக்கத்தில் முலுகினேன். பின் அவல் உம்பும் பொது என் சுன்னியை முழுமையாக விலுக்கினால் பின் இருவரும் உதடுகலை சப்பி உறிந்தேன். அவல் காமத்தில் மூழ்கினால் இருவருன் உடைகளை அவிழ்த்தோம்.

The post நீங்க பெரியா தேவிடியா போல! appeared first on Tamil Sex Stories.

Leave a Comment