அவளும் எனதும் ஆனா விருப்பம் ஒன்றே

வணக்கம் நண்பர்களே இது என்னுடைய முதல் கதை பிடித்திருந்தால் எனக்கு ஆதரவு தரவும். பிழை இருந்தால் மன்னிக்கவும் நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவன். …

Read more