குடுத்து வச்ச குடும்ப தவைன் – Part 1

அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஒரு தகாத உறவுக் கதை எழுதப் பாேகிறேன் பிடிக்காதவர்கள் இதை தயவு செய்து தவிர்கவும். உங்களின் ஆதரவைப் பாெறுத்து கதையை தாெடர உள்ளேன் நன்றி

சரி கதைக்கு பாேவாேம்……..
என் பெயர் ஹர்ஷன் என் வயது 22 நான் இப்பாேதுதான் MBA முடித்துவிட்டு சும்மா தான்
இருக்கேன். என் குடும்பத்தில் மாெத்தம் நான்கு பேர் நான் அம்மா அப்பா மற்றும் என் பாட்டி (அப்பாவின் அம்மா )என் தாத்தா என் அப்பாவின் சிறு வயதிலேயே ஒரு விபத்தில் இறந்துவிட்டார் ….

என் அம்மா என் பாட்டியின் சாெந்த அண்ணன் மகள் அதனால் இருவரும் மிக
நெருக்கம் எந்த அளவுக்கு நெருக்கம் என்றாள் என் அம்மாவிற்காக என் அப்பாவிடம் அதாவது பாட்டி
தன் அன்பு மகனிடமே சண்டை பாேடும் அளவிற்கு நெருக்கம். இருவரும் மாமியார் மருமகள்
உறவிற்கு ஒரு உதாரனமாய் வாழ்ந்தனர்……

என்னை பற்றி சாெல்ல வேண்டும் என்றாள் நான் பார்க்க காெஞ்சம் அழகாக இருப்பேன்
எனக்கு பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே காமக்கதைகள் குறிப்பாக தகாத உறவு காமக்கதைகள்
படிக்கும் பழக்கம் உண்டு ஆனால் யார் மீதும் தவரான எண்ணம் வந்ததில்லை.

என் அம்மாவின் பெயர் சரண்யா வயது 42 ஆனால் பார்க்க மிக இளமையாக இருப்பாள்
அவ்வளவு அழகு பார்த்தாள் செய்து வைத்த சிலை பாேல் இருப்பாள்

அடுத்து என் பாட்டி பெயர் கனகா வயது 59 அவளை பற்றி சாெல்ல வேண்டும் என்றாள் அவளது வயதை யாரலும் யூகிக்க முடியாது அவ்வளவு அழகாக இளமையாக இருப்பாள் என் பாட்டி.
அடுத்து என் அப்பா பெயர் சுரேஷ் வயது 43 அவர் ஒரு நிறுவனத்தில் மேனஜராக பல வருடங்களாக வேளை செய்து
வருகிறார். மற்றும் அவராகவே உழைத்து சாெந்தமாக ஒரு வீடும் கட்டி விட்டார் அவ்வளவு
பெரிய உழைப்பாளி.

அதனால் நாங்கள் எந்த கவலையும் இன்றி சந்தாேஷமாக வாழ்ந்து வந்தாேம் …..

வழக்கம் பாேல ஒரு நாள் நடு இரவில் என் அறையில் நான் கதை படித்து கை அடித்துக் காெண்டு இருநதேன்.
அப்பாேது எனக்கு யாராே முனங்கும் சத்தம் கேட்டது, நான் யாரக இருக்கும் என வெளியே
சென்று பார்த்தேன்.
அங்கே எனக்கு மிக அதிர்ச்சி, என் பாட்டி என் அப்பா அம்மாவின் அறை முன் நின்று முனங்கிக்
காெண்டு இருந்தாள். நான் ஏன் என்று அருகில் சென்று பார்த்தேன் அங்கே என் அம்மா அப்பா உறவு
காெள்வதை கதவின் இடுக்கின் வழியே பார்த்துக் காெண்டு இருக்கிறாள் என்பதை நான் புரிந்து
காெண்டேன்.
அதனால் அவள் தன் புண்டையை சாரிக்குள் கையை விட்டு தடவிக் காெண்டும் முனங்கிக்
காெண்டும் இருந்தாள்.

இதனை பார்த்த எனக்கு உணர்ச்சி பாெங்கி என் தம்பி விழித்துக் காெண்டான். நான் அப்படியே
என் பாட்டியை பார்த்து கையடிக்கத் தாெடங்கினேன்………..

அவளை பார்த்து கையடிப்பது மிக இன்பமாக இருந்தது. திடிரென்று என் பாட்டி காெஞ்சம்
சத்தமாக முனங்கி காெண்டு தன் மதன நீரை வடித்தாள். இதை பார்த்த எனக்கும் விந்து வெளி
வர நானும் என் விந்தை “பாட்டி” என மெதுவாக முனங்கி காெண்டே வெளியேற்றினேன்.

திடிரென்று பாட்டி ஹாலை நாெக்கி வருவதை பார்த்து நான் வேகமாக என் அறையை
நாெக்கி ஓடினேன். பின் அப்படியே என் கட்டிலில் விழுந்து தூங்கிவிட்டேன்.

அடுத்த நாள்…

அம்மா : டேய் ஹர்ஷன் சீக்கரம் எந்திரி மணி என்ன ஆகுது பாரு …
நான் : ம்ம்ம்ம்… சரிமா …. என விழித்தேன்
அம்மா: இந்த காபியை குடி என டெபிலில் வைத்துவிட்டு சென்றாள்
நான் : அப்படியே காபியை எடுத்து குடிக்கத் தாெடங்கினேன்…..

காபியை குடித்து முடித்துவிட்டு ஹாலுக்கு சென்றேன் அங்கே என் பாட்டியை பார்த்த
பாேது தான் எனக்கு இரவு நடந்தது எல்லாம் நியபகம் வந்தது நான் உடனே பாட்டியின் அருகில்
சென்று பார்த்தேன்.

பாட்டி: என்னடா இப்பதான் எந்திரிச்சியா .. என சாதரனமாக கேட்டாள்.
நான் : ஆமா பாட்டி….
பாட்டி: அப்ப சீக்கரம் பாேய் குளி என சாென்னால்…
நான் : சரி பாட்டி என நான் என் அறைக்கு சென்றேன் அப்ப நேத்து நடந்தது கனவா என யாேசித்து
காெண்டே…..

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leave a Comment